Služby pre mestá a obce

V komunálnej sfére sa zameriavame na poskytovanie kvalitných služieb a zabezpečenie efektívnych systémov v oblasti nakladania s dopadmi. Poradíme si so zberom a zneškodnením všetkých typov odpadov, sanáciou aj legislatívnym servisom a poradenstvom.

Komunálny odpad

V ENVI-GEOS Nitra s.r.o.máme dlhé roky skúseností s nakladaním s odpadmi miest a obcí. V komunálnej sfére zabezpečujeme nakladanie odpadov pre viac ako 135 000 občanov v 45 000 domácnostiach. Staráme sa tak o odpad takmer 90 obcí, s ktorými spolupracujeme pre dosiahnutie čo najlepšej efektivity a ekologickosti nakladania s odpadom z domácností.

staráme sa o odpad takmer stovky obcí
SERVIS V BALÍKU SLUŽIEB PRE OBCE

Mestám a obciam radi zabezpečíme kompletný servis v celom procese nakladania a spracovania komunálneho odpadu, vrátane veľkoobjemového a zmesového odpadu.

Pomôžeme a odbremeníme v týchto oblastiach:

  • vedenie zákonnej evidencie odpadov
  • Komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstva
  • Zber a preprava komunálnych odpadov

Separované zložky odpadu

V kategórii triedeného odpadu zabezpečujeme separovaný zber papiera, skla, kovového a plastového odpadu. Patrí sem bežný separovaný odpad zo zberných nádob domácností.

Nebezpečný odpad 
a elektroodpad

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu vykonávame mobilným systémom aspoň dvakrát ročne. Viac o tom, čo všetko spadá do konkrétnych kategórií sa dozviete v sekcii často kladených otázok.

Drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad

Podľa samostatne stanovených sadzobníkov podľa VZN obcí zabezpečujeme aj zber stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu.

Máte daľšie otázky?

Kontaktujte nás priamo!

Mgr. Katarína Koprdová Hudecová

Mgr. Katarína Koprdová Hudecová

0902 476 537 | obchod@envigeos.sk