Contact

Centrála Lužianky

Sídlo spoločnosti

Adresa: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Telefón: +421 37 772 30 50
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Webová stránka: www.envigeos.sk

Kontakty

Dispečing príjem objednávok
od 7:00 do 14:00
E-mail: doprava@envigeos.sk
Telefón: +421 37 793 01 60

Pobočka Prešov

Sídlo spoločnosti

Adresa: Sabinovská 87, 080 01 Prešov
Telefón: +421 51 748 22 20
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Webová stránka: www.envigeos.sk

Kontakty

Vedúci pobočky: Ing. Katarína Albertyová
E-mail: albertyova@envigeos.sk
Telefón: +421 914 386 091

Pobočka Šaľa

Sídlo spoločnosti

Adresa: Sabinovská 87, 080 01 Prešov
Telefón: +421 51 748 22 20
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Webová stránka: www.envigeos.sk

Kontakty

Vedúci pobočky: Ing. Katarína Albertyová
E-mail: albertyova@envigeos.sk
Telefón: +421 914 386 091

Lužianka headquarters

Head Office

Address: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Phone: +421 37 772 30 50
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Web : www.envigeos.sk

Contacts

Dispatching receipt of orders
from 7:00 to 14:00
E-mail: doprava@envigeos.sk
Phone: +421 37 793 01 60

Prešov branch

Head Office

Address: Sabinovská 87, 080 01 Prešov
Phone: +421 914 386 091
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Web: www.envigeos.sk

Contacts

Branch Manager: Ing. Katarína Albertyová
E-mail: albertyova@envigeos.sk
Phone: +421 914 386 091

Šaľa branch

Head Office

Address: Dolná 5, 927 01 Šaľa
Phone: +421 903 719 053  
E-mail: sala@envigeos.sk
Web: www.envigeos.sk

Kontakty

Branch Manager: Ing. Miroslav Szijjárto
E-mail: sala@envigeos.sk
Phone: +421 903 719 053

Company management

Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc

Managing director

Ing. Daniela Sklenárová

Managing director

Mgr. Tomáš Sklenár

Procurator

Ing. Ladislav Haberman

Director of company

Ing. Miroslava Bölcskeiová

Sales Director

Ing. Miroslav Berčák

Operations Director

Sales

Ing. Peter Maršala

Sales representative

Ing. Tomáš Gut

Sales representative

Mgr. Katarína Koprdová Hudecová

Sales representative