Pomáhame mestám a firmám recyklovať

Maximum odpadu triedime, recyklujeme a vyrábame z neho opätovne použiteľné suroviny.

Naše služby

Veríme cirkulárnej ekonomike

Našu filozofiu nakladania s odpadmi staviame na princípoch cirkulárnej ekonomiky. V nej sa vyrobené produkty namiesto likvidácie opravujú, opätovne využívajú či spracúvajú, čo smeruje k úspore energie, nižšej produkcii odpadu a udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Viac o cirkulárnej ekonomike

Spolupráce a vzdelávanie

Popri odpadovom hospodárstve sa aktívne zapájame do inovačných a vzdelávacích aktivít. Iniciovali sme vznik Ponitrianskeho združenia obcí, ktorým sme celému regiónu pomohli obmedziť produkciu odpadu, zvýšiť podiel triedenia a recyklácie a zachovať pritom celé riešenie finančne zmysluplné. Takisto pravidelne organizujeme prednášky na školách či exkurzie.

Viac o našich projektoch

Rodinná akademická tradícia

Sme rodinná firma, ktorú pred 27 rokmi založila akademická špička v nakladaní s odpadom – Doc. Štefan Sklenár, ktorý dlhodobo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Podľa jeho vízie si dodnes zakladáme na férovom jednaní a ústretovom, ľudskom prístupe k zákazníkom aj zamestnancom.

Viac o ENVI-GEOS Nitra s.r.o.