Efektívne spracovanie odpadu

Zodpovedne obmedzujeme produkciu odpadu a maximalizujeme jeho návratnosť do obehu podľa princípov cirkulárnej ekonomiky. Zaoberáme sa triedením, odvozom, recykláciou a zneškodňovaním odpadu pre firmy, mestá, obce a občanov.

Recyklácia

Našou prioritou je maximálna miera zhodnocovania odpadu. Maximum odpadu triedime, recyklujeme a vyrábame z neho opätovne použiteľné suroviny.

Cirkulárna ekonomika

Našu filozofiu nakladania s odpadom staviame na princípoch cirkulárnej ekonomiky. V rámci cirkulárnej ekonomiky sa vyrobené produkty namiesto likvidácie opravujú, opätovne využívajú či spracúvajú, čo smeruje k úspore energie, nižšej produkcii odpadu a udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Spolupráce a vzdelávanie

Popri odpadovom hospodárstve sa aktívne zapájame do inovačných a vzdelávacích aktivít. Iniciovali sme vznik Ponitrianskeho združenia obcí, vďaka ktorému sme celému regiónu pomohli obmedziť produkciu odpadu, zvýšiť podiel triedenia a recyklácie a zachovať pritom celé riešenie finančne zmysluplné. Pravidelne tiež organizujeme prednášky na školách a exkurzie.

+ 0
Počet spokojných zákazníkov
+ 0
Zhodnotených ton odpadu
+ 0
Domácností v rámci SR

Rodinná akademická tradícia

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. je slovenská rodinná firma, ktorú v roku 1993 založil Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc, akademická špička v nakladaní s odpadom. Zakladateľ ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. dlhodobo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a podľa jeho vízie si dodnes zakladáme na férovom jednaní a ústretovom, ľudskom prístupe k zákazníkom aj zamestnancom.

Aktuality