Projekty

Vedecká a publikačná činnosť

Zakladateľ ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. je jedným z najvýznamnejších priekopníkov v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku. Firma tak stojí na dôkladnej znalosti procesov a technológií nakladania s odpadmi a naši zamestnanci dnes svoje know-how čerpajú z dlhoročných akademických skúseností a vedeckej činnosti zakladateľa firmy.