Lepším spracovaním
 odpadu k čistejšej planéte

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. je slovenská spoločnosť s viac než 25 rokmi skúseností v komplexnom odpadovom hospodárstve. Firmám a obciam na Slovensku pomáhame s triedením, odvozom, recykláciou a zneškodňovaním odpadu. Našou prioritou je maximálna miera zhodnocovania odpadu, k čomu nám pomáhajú roky skúseností, akademické know-how aj najnovšie technológie.

Spoľahlivý partner

Našou víziou je byť pre obce, firmy aj občanov spoľahlivým partnerom, ktorý ich odbremení od starostí s odpadom rýchlo, spoľahlivo a ekologicky. Dávame si záležať na maximálnej miere triedenia, recyklácie a zhodnocovania odpadu, aby sme tak prispeli k šetreniu materiálov, energií aj surovín.

Vývoj činností spoločnosti

  • 1993 Založenie spoločnosti ENVIGEOS So sídlom v Nitre.
  • 1994 Inžnierska a poradenská činnosť.
  • 1995 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
  • 1998 Separovaný zber a zvoz priemyslených a živnostenských odpadov
  • 2000 Poskytovanie komplexných služieb v odpadovom hospodárstve
  • 2003 Otvorenie prevádzky v Prešove

Bezpečnosť
 a zákon na prvom mieste

Pri spracovaní odpadu je našou prioritou nielen spokojnosť zákazníka, ale najmä bezpečnosť zamestnancov a súlad so všetkými zákonmi a právnymi predpismi. Neustále pracujeme na zefektívňovaní našich procesov, ochrane životného prostredia vo všetkých oblastiach našej činnosti a dôslednom dodržiavaní zásad BOZP.

Certifikáty

Referencie

Do portfólia našich klientov patria medzinárodné obchodné spoločnosti a obchodné reťazce, svetoví výrobcovia automobilov a automobilových dielov ako aj takmer 90 obcí, mesto a 2 ministerstvá v rámci SR. Integrovaný manažérsky systém, ktorý má spoločnosť zavedený 11 rokov je zárukou pre spoľahlivosť a stabilitu v riešení odpadového hospodárstva.