O nás

Spoločnosť Envigeos Nitra s.r.o. so svojimi viac ako 25 ročnými skúsenosťami ponúka svojim klientom široké portfólio služieb z oblasti odvozu odpadu, jeho recyklácií či zneškodňovaní, komplexného skladového hospodárstva pre firmy a podniky. Zaoberáme sa taktiež poskytovaním služieb pre samosprávy a fyzické osoby.

Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.

Zakladateľ ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. je jedným z najvýznamnejších priekopníkov v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku. Činnosť firmy stojí na dôkladnej znalosti procesov a technológií nakladania s odpadmi a naši zamestnanci svoje know-how čerpajú z dlhoročných akademických skúseností a vedeckej činnosti zakladateľa firmy.

Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. pôsobil v rokoch 1979-2010  ako pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, je spoluautorom 4 vysokoškolských učebníc, samostatne publikoval 20 recenzovaných vedeckých publikácií, 15 vedeckých príspevkov a viacero odborných článkov. Výrazne sa podieľal na zavedení samostatného predmetu odpadové hospodárstvo v odbore krajinné inžinierstvo.

Bol členom vedeckých rád na SPU v Nitre a členom Slovenskej komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác.

V roku 1993 založil spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., ktorú vedie aj v súčasnosti na pozícii konateľa spoločnosti.

Efektívne spracovanie odpadu a ochrana životného prostredia

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. je slovenská spoločnosť so skúsenosťami v komplexnom odpadovom hospodárstve už od roku 1993. Zaoberáme sa triedením, odvozom, recykláciou a zneškodňovaním odpadu pre firmy, mestá, obce a občanov. Našou prioritou je maximálna miera zhodnocovania odpadu, k čomu pomáhajú dlhoročné skúseností, akademické know-how aj najnovšie technológie.

Spoľahlivý partner

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. je spoľahlivým partnerom pre firmy, mestá, obce i občanov, ktorý odbremeňuje od starostí s odpadom rýchlo, spoľahlivo a ekologicky. Záleží nám na maximálnej miere triedenia, recyklácie a zhodnocovania odpadu a prispievame k šetreniu materiálov, energií a surovín. Integrovaný manažérsky systém, ktorý má spoločnosť zavedený už 15 rokov, je zárukou pre spoľahlivosť a stabilitu v riešení odpadového hospodárstva.

Naše miľníky

1993

Založenie spoločnosti ENVIGEOS So sídlom v Nitre.

1994

Inžnierska a poradenská činnosť.

1995

Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1998

Separovaný zber a zvoz priemyslených a živnostenských odpadov

2000

Poskytovanie komplexných služieb v odpadovom hospodárstve

2003

Otvorenie prevádzky v Prešove

Bezpečnosť a zákon

Pri spracovaní odpadu je našou prioritou nielen spokojnosť zákazníka, ale najmä bezpečnosť zamestnancov a súlad so všetkými zákonmi a právnymi predpismi. Neustále pracujeme na zefektívňovaní našich procesov, ochrane životného prostredia vo všetkých oblastiach našej
činnosti a dôslednom dodržiavaní zásad BOZP.

Referencie

Do portfólia našich spokojných zákazníkov patria medzinárodné obchodné spoločnosti,
obchodné reťazce, svetoví výrobcovia automobilov a automobilových dielov a samosprávy.