Legislatíva

Prevádzka Lužianky

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – lisovňa

Lisovňa – súhlas

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – regranulačná linka a nožový mlyn

Regranulačka – súhlas

Zariadenie na zber odpadov

Súhlas na zber NO+OO+elektro

Integrované povolenie Skládka odpadov Rumanová

IPKZ skládka Rumanová

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – potraviny

Potraviny – súhlas

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – triedenie komunálnych odpadov

Súhlas na triedenie komunálnych odadov

Prevádzka Bertotovce

Prevádzka Šaľa

Registrácia

Správa o zbere triedených zložiek komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov