Legislatíva

Prevádzka Lužianky

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov-lisovňa

lisovňa súhlas

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov-regranulačná linka a nožový mlyn

Regranulačka – súhlas

Zariadenie na zber odpadov:

Súhlas na zber NO+OO+elektro

Súhlas na prepravu NO okresný:

Súhlas na prepravu NO Lužianky 2021 – okres

Súhlas na prepravu NO SR:

Súhlas na prepravu NO SR-platnosť

Integrované povolenie Skládka odpadov Rumanová:

IPKZ skládka Rumanová

Prevádzka Bertotovce

Súhlasy na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov-lisovňa

Súhlas na zhodnocovanie

Integrované povolenie – skládka odpadov Svinia

IPKZ skládka Svinia – zoznam odpadov

Zariadenie na zber odpadov

Súhlas na zber NO+OO+elektro

Súhlas na prepravu NO okresný:

Súhlas na prepravu NO – okres

Súhlas na prepravu NO SR:

Súhlas na prepravu NO SR