Služby pre občana

S odpadom pomáhame aj samotným občanom. Pristavíme vám veľkoobjemový kontajner, zariadime jeho odvoz aj zneškodnenie. Pri najbližšej rekonštrukcii alebo prestavbe tak už so stavebným odpadom nemusíte mať žiadne starosti.

Kontajnerový odvoz 
a spracovanie odpadu

V nakladaní s odpadmi radi pomôžeme aj jednotlivcom. V tejto oblasti zabezpečujeme pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, odvoz odpadu aj jeho následné zneškodnenie. Ide predovšetkým o objemné a stavebné odpady, ktoré vznikajú pri prestavbách a rekonštrukciách stavieb, nie však o nebezpečný odpad, s ktorým pracujeme samostatne.

Kontajner si môžete objednať cez objednávkový formulár nižšie, alebo:

 

e-mailom na doprava@envigeos.sk

 

telefonicky na 037 793 01 60 v pracovných dňoch v čase od 7.00 – 14.00 h

Jednotná paušálna cena zahŕňa pristavenie kontajnera, prenájom kontajnera (max. 2-3 dni), odvoz a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov.

Veľkoobjemový kontajner

Objednávkový formulár kontajnerový odvoz