Služby pre občana

V rámci Nitrianskeho kraja poskytujeme podnikateľom aj fyzickým osobám pristavanie veľkokapacitných kontejnerov. V paušálnej cene služby je zahrnutý prenájom, dovoz a odvoz kontajnera, aj uloženie odpadu na skládke. Takto zneškodňujeme predovšetkým objemné a stavebné odpady, ktoré už nie je možné zhodnotiť, nie však nebezpečný odpad, s ktorým pracujeme samostatne.

Objednávkový formulár

alebo

doprava@envigeos.sk

037 793 01 60

v pracovných dňoch v čase od 7.00 – 14.00 h

Jednotná paušálna cena zahŕňa pristavenie kontajnera, prenájom kontajnera (max. 2-3 dni), odvoz a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov.